O nás

NUVIA Dosimetry, s.r.o., pokračuje ve více než padesátileté tradici poskytování služeb osobní dozimetrie. Kromě nich nabízíme další návazné služby zajištění radiační ochrany.

Naším cílem je poskytovat našim partnerům komplexní servis potřebný k úspěšnému a bezpečnému nakládání se zdroji ionizujícího záření.

Dovolujeme si upozornit naše partnery, že od 1. 1. 2017 se změnil název naší společnosti z CSOD s.r.o. na NUVIA Dosimetry, s.r.o. Všechny ostatní právní údaje (IČ, DIČ, sídlo, kontaktní osoby) zůstávají beze změny.

Aktuálně


PF 2022

Letos je to přesně 30 let od vzniku naší společnosti. Dovolte nám poděkovat za Vaši důvěru v to, co děláme, protože jen díky ní jsme mohli urazit tak dlouhý kus cesty.

D Ě K U J E M E

Číst více...


NUVIA Dosimetry má akreditaci

Služba filmové osobní dozimetrie úspěšně prošla akreditací provedenou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., a získala osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře.


Monitorování pracovníků druhým dozimetrem

V souvislosti s novou atomovou legislativou vznikla povinnost monitorovat radiační pracovníky, kteří používají ochrannou zástěru, druhým celotělovým dozimetrem, umístěným na referenčním místě pod zástěrou.

Číst více...


Novinka – dozimetrie oční čočky

Nová atomová legislativa přinesla výrazné snížení limitů ozáření oční čočky. Nově platné limity jsou 15 mSv za rok pro obyvatelstvo a 100 mSv za pět let, maximálně 50 mSv za rok pro radiační pracovníky.

Na pracovištích, kde hrozí vyšší míra ozáření oční čočky, lze zavést monitorování pomocí dozimetrů umístěných na čele, které umožňují určit dávku obdrženou oční čočkou (podobně jako prstýnkové dozimetry umožňují stanovit dávku na ruce).

Pro více informací a případnou poptávku nás kontaktujte.


Vypracování dokumentace podle nového AZ

Od 1. 1. 2018 je v platnosti nový atomový zákon č  263/2016 Sb., který upravuje některé aspekty radiační ochrany. Držitelé povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření a dalším činnostem mají povinnost uvést svou provozní dokumentaci do souladu s tímto zákonem do 31. 1. 2017 a předložit jí Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost k posouzení.

Máte-li zájem o úpravu nebo vypracování dokumentace v souladu s novým atomovým zákonem, kontaktujte nás.


Služby