Hledáme vhodného uchazeče na pozici zástupce vedoucího laboratoře, který po proniknutí do oboru a složení potřebných zkoušek přebere roli vedoucího laboratoře.

Současným vedoucím laboratoře, který je před odchodem do důchodu, je naší „hlavou rodiny“ a nese nejvyšší zodpovědnost za chod laboratoře. Od nového člověka očekáváme plné převzetí zodpovědnosti, získání všech potřebných kompetencí pro výkon práce, ponoření se do našeho velmi specifického oboru a další rozvoj laboratoře. Nehledáme člověka na rok, dva, pět. Hledáme opravdového vedoucího, který bude s chutí vykonávat tuto pestrou práci po mnoho let.

Co vás čeká:

 • denní kontakt s laboratoří, plánování a koordinování činností laboratoře dle potřeby
 • schvalování a statistické zpracovávání výsledků měření
 • příprava a správa referenčních vzorků
 • příprava a zpracování malých specifických zakázek
 • komunikace se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Českým institutem pro akreditaci, Českým metrologickým institutem
 • ve spolupráci a manažerem kvality aktualizování dokumentů ve shodě s podmínkami akreditace, nadřazenými dokumenty a legislativou

Zajímavá činnost:

 • sledování trendů v oboru a snaha udržet službu na nejvyšší úrovni
 • komunikace se zajímavými lidmi v oboru
 • účast a možnost prezentace na odborných seminářích v ČR i zahraničí
 • účast mezinárodních mezilaboratorních porovnání
 • spolupráce s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

 • Vysokoškolské vzdělání technického/přírodovědného oboru
 • Samostatnost a schopnost dalšího sebevzdělávání
 • Zkušenosti z oboru radiační ochrany velkou výhodou
 • Znalost anglického jazyka velkou výhodou

Výhodou bude, pokud budete umět:

Obrovskou výhodou je být držitelem zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany:

 • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba na pracovištích s uzavřenými radionuklidovými zářiči v průmyslových ozařovnách
 • vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu na pracovištích s uzavřenými radionuklidovými zářiči v průmyslových ozařovnách
 • řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany podle § 9 odst. 2 p9sm. h) bodů 1 až 3 a 5 až 7 atomového zákona, podle § 3 písm. c) vyhlášky č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta, a to služby osobní dozimetrie

Co vám můžeme nabídnout:

 • Pestrou a zajímavou dobře ohodnocenou práci
 • Prostor pro vlastní myšlení
 • Velice uvolněné pracovní prostředí
 • Vzdělávání a odborný růst
 • Služební telefon
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na penzijní připojištění
 • 5 týdnů dovolené

Místo pracoviště:

 • Praha Libeň

Nástup:

 • dle dohody